På rundtur i Nr. Søby Kirke


Døbefonten - alteret - prædikestolen
 
 

Vest: Man kan ikke sige noget præcist om, hvornår kirken er bygget. Men bygningen selv fortæller, hvad der er den ældste del, nemlig skibets to østlige fag uden hvælvinger fra 1200-tallet. I den senere middelalder er kirken blevet udvidet med to fag mod vest. Tårnet er bygget færdig omkring år 1500.
 
 

Koret: Koret er bygget ca.1550 og har været både kor og gravkapel indtil slutningen af 1700-tallet, hvorefter rummet kun har fungeret som kor. De to store malerier er fra 1800-tallet. Altertavlen er en renæssance-tavle fra 1551 og malet af en ukendt kunstner. Billedserien fortæller Jesu lidelseshistorie fra Skærtorsdag aften, hvor han blev arresteret og til Langfredag aften, hvor hans lig blev lagt i graven
 
 

De sammenfoldede fløje danner ét billede med flere handlinger: til venstre den bedende Jesus, i forgrunden de sovende disciple med Peter længst til højre. Bag Peter ses Judas Iskariot i spidsen for politisoldaterne og øverst en engel, der flyver af sted med kalken, et symbol på Jesu lidelse.
 
 


Døbefonten er bygget op helt parallelt med prædikestolen og er lavet af samme kunstner. Den bærer dåbsordene fra Markusevangeliet: "Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det.
 
 

Hvælvingen over prædikestolen symboliserer himlen selv. Inskriptionen er latin og hentet fra Mattæusevangeliet: "Det er ikke jer, der taler, men jeres Faders Ånd, som taler gennem jer". På indersiden af himlen trækker skyerne sig til side og Guds ånd - Helligånden - stiger ned som en due. Selve stolen er et billede på det jordiske med sine motiver af gammel- og nytestamentlige personer. Symbolikken i prædikestolen er gennemført. Den lodrette linie forbinder himmel og jord. Fra vindrueklasen under stolen til duen, der svæver hen over. Evangeliets forudsætning er jo, at Gud skabte verdenen med alt det, den indeholder. Hans ord forbinder himmel og jord.
 
Tilbage