Personale

     Adresser
 
Præster og personale:
 
Sognepræst

Nanne Mølhave
Mail: nam@km.dk
Telefonnr.
65 90 10 63
Mobilnr. 24 21 10 63

Mandag er fridag
 

Graver:
Ketty Thoustrup
Tlf.: 65 90 13 18
Mobil: 21 44 30 50
Mandag er fridag.

Gravermedhjælper
Anita Brandt
 

Organist
Mogens Pedersen
E-mail:
Musik@pedersen.mail.dk
 

Kirkesanger
Kristina Hedelius-Strikkertsen

E-mail: khedeliuss@gmail.com