Menighedsråd og personale

Til forsiden
Adresser
Præster og personale:


Præst

Elisabeth Engell Jessen
Kirkesøvej 20
5792 Årslev
tlf. 65 90 10 63,
Send mig en e-mail
meje@km.dk
Træffetid:
Mandag er fridag

Graver:

Ketty Thoustrup
Tlf.: 65 90 13 18
Mobil: 21 44 30 50
E-mail: nshkirker@mail.dk
Mandag er fridag.


Organist
Pe

 

 

 

 

 

 

Mogens Pedersen
Mobil: 22 99 36 14

Kirkesanger

Kristina
Hedelius-Strikkertsen

 


.
 

 

 

Menighedsrådet i Nr. Søby / Heden

Formand

Lars Sommer
Odensevej 44, Nr. Søby
5792 Årslev
tlf. 65 90 11 51

mobil.
Send mig en e-mail
vitroform@mail.dk
Har følgende poster
Formand, Ansvarshavende redaktør


Næstformand
Leif Sædholm Nielsen
Lindelyvej 29, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
81617219
Send mig en e-mail
Leif@saedholm.dk
Har følgende poster
Næstformand


Kasserer
Svend Abel
Hedebovej 33, Heden
5750 Ringe

mobil. 20 82 38 22
Send mig en e-mail
svheabel@gmail.com
Har følgende poster
Kasserer


Sekretær
Annemette Møller Hansen
Gammelgårsvej 84, Nr. Søby
5792 Årslev
tlf. 65 90 23 46

mobil. 30 22 32 61
Send mig en e-mail
annemette-hansen@live.dk
Har følgende poster


Kontaktperson
Bente Nielsen
Lindelyvej 29, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil. 61 42 72 19
Send mig en e-mail
bente@wheel.dk

 


Kirkeværge
Leif S. Madsen
Radbyvej 19
, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil. 25 25 34 15
Send mig en e-mail
leif.s.madsen@bravida.dk


 
Regnskabfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7 Diernæs
5600 Fåborg
tlf. 62 61 07 89


Send mig en e-mail
dj@dj-regnskab.dk
 
Sognets redaktion
Lars Sommer Ansvarhavende,Hans Vestergaard Jensen,
Leif Sædholm Nielsen, Tlf. 81 61 72 19 E - mail: leif@saedholm.dk

Stedfortrædere

Jane Dahl Sørensen, Skolegyden 19, Nr. Søby

(mail: janes@privat.tele.dk  ; mobil 29381799)

Else A. Larsen, Dømmestrupvej 1, Nr. Lyndelse

(mail:e-larsen@nrlyndelsenet.dk, mobil:24851129)