Menighedsrådsvalg 2020

Du bestemmer, hvad din kirke kan.

 
I efteråret 2020 er der valg til landets menighedsråd
 

Forud for valget er der offentligt orienteringsmøde 19. august 2020 kl. 19.00
 i Konfirmandstuen, Kirkesøvej 20, Nr. Søby,
hvor interesserede kan høre mere om menighedsrådsarbejdet og valget.

 
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00
afholdes der valgforsamling, hvor der bliver valgt medlemmer og suppleanter
for den nye 2-årige periode i Nr. Søby-Heden Sogn
 
Vil du gerne vide mere?
Kom til orienteringsmødet d. 19. august
og se nærmere på følgende hjemmeside: https://www.menighedsraad.dk