Menighedsrådsvalg 2022

Du bestemmer, hvad din kirke kan.

 
 
 
Menighedsrådsvalg 2022

I Nørre Søby – Heden menighedsråd har vi to års funktionsperiode, derfor afholdt vi valg tilmenighedsråd den 20. september 2022. Valgforsamlingen blev afholdt i konfirmandstuen, til rådets glæde deltog en del stemme- berettigede sognebørn i mødet – tak for det.

Menighedsrådet består af 8 medlemmer – 7 i Nørre Søby og 1 i Heden. 3 ønskede ikke at genopstille.

På mødet fik vi opstillet en kandidatliste med 8 kandidater for Nørre Søby sogn og en kandidatliste med 1 kandidat for Heden sogn.

Efter skriftlig afstemning kunne valgbestyrelsen bekendgøre, at det nye menighedsråd var på plads med følgende resultat:

Valgt i Nørre Søby: Leif Sædholm Nielsen, Annemette Møller Hansen, Bente Nielsen, Lisbeth Bertelsen, Astrid Holm, Nicoline Frimand, Marianne Andersen,
Valgt i Heden: Sendy Alstrøm

Som stedfortrædere blev valgt: Mette Louise Pedersen , Nørre Søby og May-Britt Alstrøm, Heden.

Funktionsperioden for det nye menighedsråd begynder første søndag i advent, den 27. november 2022.

Forinden er der afholdt konstituerende møde og ved gudstjenesten i Nørre Søby kirke den 27. november bliver sammensætningen i det nye menighedsråd bekendtgjort.
Vi byder velkommen til de nye medlemmer og stedfortrædere:
Nicoline Frimand, Odensevej 8, Nørre Søby. Marianne Andersen, Odensevej 24, Nørre Søby. Sendy Alstrøm, Bækkevej 9, Heden.

Stedfortrædere: Mette Louise Pedersen og May-Britt Alstrøm

Vi siger tak til Jane Dahl Sørensen, Steen Christensen og Lars Sommer for et godt og konstruktivt samarbejde.

Nørre Søby-Heden menighedsråd

Bente Nielsen