Menighedsrådsvalg 2024

Du bestemmer, hvad din kirke kan.

 
 
 

Menighedsrådsvalg 2024

Orienteringsmøde den 14. maj 2024 kl. 19.00 i Sognehuset v/ Nørre Søby Kirke

I Nørre Søby – Heden menighedsråd har vi to års funktionsperiode, derfor afholdt vi en 17. september 2024 skal der være Menighedsrådsvalg, og i den forbindelse afholdes der et offentligt orienteringsmøde den 14. Maj 2024 kl.19.00 i Sognehuset v/ Nørre Søby kirke. Her kan du blive klogere på, hvad menighedsrådsarbejdet går ud på, hvad menighedsrådet i Nørre Søby-Heden sogn arbejder med, og hvordan valget skal foregå. På orienteringsmødet vil menighedsrådet blandt andet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamling og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. Måske du har ideer/ønsker til nye tiltag eller arrangementer i og omkring Nørre Søby og Heden kirker - så derfor: Mød op til orienteringsmøde den 14. maj 2024 og hør, om det er noget for dig, at være med til et spændende arbejde i og omkring dit sogns kirker.

Nørre Søby-Heden menighedsråd

Bente Nielsen