Menighedsråd

     Menighedsrådet i Nr. Søby / Heden
 

Formand

Leif Sædholm Nielsen
Lindelyvej 29, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
81617219
Send mig en e-mail
Leif@saedholm.dk

Næstformand
Jane Dahl Sørensen
Skolegyden 19, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
2938 1799
Send mig en e-mail
janes49@outlook.dk

Kasserer /
Kirkeværge
Steen Christensen
Rynkeby Huse 14
5750 Ringe,
mail: sec.siba@gmail.com 
tlf. 2370 2146

Sekretær
Annemette Møller Hansen
Kirkeløkken 69, Nr. Søby
5792 Årslev
tlf. 65 90 23 46

mobil. 30 22 32 61
Send mig en e-mail
annemette-hansen@live.dk

Kontaktperson -
Formand for valgbestyrelsen
Bente Nielsen
Lindelyvej 29, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil. 61 42 72 19
Send mig en e-mail
bente@wheel.dk

Menighedsrådsmedlem
Lars Sommer
Odensevej 44, Nr. Søby,  
5792 Årslev,
Mail: vitroform@mail.dk 
tlf. 2125 4851


M
enighedsrådsmedlem

Lisbeth Bertelsen
Gartnervænget 4, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
26 25 74 91
Send mig en e-mail
klb@aarslevnet.dk 

Menighedsrådsmedlem
Astrid Holm
Odensevej 47, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.29 27 12 15
Send mig en e-mail
astridholm@hotmail.com
  Regnskabfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7 Diernæs
5600 Fåborg
tlf. 62 61 07 89


Send mig en e-mail
dj@dj-regnskab.dk
Sognets redaktion
Leif Sædholm Nielsen Ansvarhavende,
Lisbeth Bertelsen, Steen Christensen,
Jane Dahl Sørensen

Leif Sædholm Nielsen, Tlf. 81 61 72 19 E - mail: leif@saedholm.dk

Stedfortrædere

Rådet har aktuelt ingen stedfortrædere.