Menighedsråd

     Menighedsrådet i Nr. Søby / Heden
 

Formand

Leif Sædholm Nielsen
Lindelyvej 29, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
81617219
Send mig en e-mail
Leif@saedholm.dk
Har følgende poster
Formand, Ansvarshavende redaktør

Næstformand
Jane Dahl Sørensen
Skolegyden 19, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
2938 1799
Send mig en e-mail
janes49@outlook.dk
Har følgende poster
Næstformand

Kasserer
Svend Abel
Hedebovej 33, Heden
5750 Ringe

mobil. 20 82 38 22

Send mig en e-mail
svheabel@gmail.com
Har følgende poster
Kasserer

Sekretær
Annemette Møller Hansen
Gammelgårsvej 84, Nr. Søby
5792 Årslev
tlf. 65 90 23 46

mobil. 30 22 32 61
Send mig en e-mail
annemette-hansen@live.dk
Har følgende poster

Kontaktperson
Bente Nielsen
Lindelyvej 29, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil. 61 42 72 19
Send mig en e-mail
bente@wheel.dk

Kirkeværge
Leif S. Madsen
Radbyvej 19
, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
42 52 34 15
Send mig en e-mail
leif.s.Madsen@Outlook.com

Lisbeth Bertelsen
Søvænget 2, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.
26 25 74 91
Send mig en e-mail
klb@aarslevnet.dk 

Jane Christensen
Radbyvej 9, Nr. Søby
5792 Årslev
mobil.50 41 54 75
Send mig en e-mail
janehvadjensen@hotmail.com

  Regnskabfører
Dorrit Jensen
Slotsalléen 7 Diernæs
5600 Fåborg
tlf. 62 61 07 89


Send mig en e-mail
dj@dj-regnskab.dk
Sognets redaktion
Leif Sædholm Nielsen Ansvarhavende,
Elisabeth Engell Jessen, Lisbeth Bertelsen, Steen Christensen
Leif Sædholm Nielsen, Tlf. 81 61 72 19 E - mail: leif@saedholm.dk

Stedfortrædere

Steen Christensen, Kirkesøvej 3,
Nr. Søby, 5792 Årslev,
mail: sec.siba@gmail.com 
tlf. 2370 2146

Lars Sommer, Odensevej 44,
Nr. Søby,  5792 Årslev,
Mail: vitroform@mail.dk 
tlf. 2125 4851