Menighedsråd

     Menighedsrådet i Nr. Søby / Heden
 

Formand

Leif Sædholm Nielsen
Send mig en e-mail
Leif@saedholm.dk

Næstformand
Kirkeværge - medlem af valgbestyrelsen
Sendy H. Alstrøm

Send mig en e-mail
sehal@pc.dk

Kasserer
Nicoline Frimand

Send mig en e-mail
mail: nikkifrimand@gmail.com

Sekretær
Annemette Møller Hansen
Send mig en e-mail
annemette-hansen@live.dk

Kontaktperson -
Formand for valgbestyrelsen
Bente Nielsen
Send mig en e-mail
bente@wheel.dk

Menighedsrådsmedlem
Marianne Andersen
Send mig en e-mail
hukomaa@hotmail.com
 


M
enighedsrådsmedlem -

medlem af valgbestyrelsen
Lisbeth Bertelsen
Send mig en e-mail
klb@aarslevnet.dk 

Menighedsrådsmedlem
Astrid Holm
Send mig en e-mail
astridholm@hotmail.dk
 
Sognets redaktion
Leif Sædholm Nielsen Ansvarhavende,
Lisbeth Bertelsen, Marianne Andersen
Leif Sædholm Nielsen,
Tlf. 81 61 72 19 E - mail: leif@saedholm.dk

Regnskabfører

Dorrit Jensen
Send mig en e-mail
dj@dj-regnskab.dk

tlf. 62 61 07 89
Stedfortrædere  

Mette Louise S. Pedersen
Send mig en e-mail
kico mette@hotmail.com,

 

May - Britt Alstrøm
Send mig en e-mail
m.alstrøm@hotmail.com