Gudstjenesten

Præludium

Indgangsbøn

1. Salme

Hilsen:

Præsten: Herren være med Jer!

Menigheden: Og med din Ånd!

Kollekt/Bøn

1. læsning: Gamle Testamente (menigheden står op)
 

 

2. Salme

Læsning (Epistel) fra Nye Testamente (menigheden står op) – undlades ved kort gudstjeneste

Trosbekendelse

- Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

- Vi tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber.

- Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til Himmels, siddende ved Gud Faders den Almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

- Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv.

Menigheden svarer:
Amen. Amen. Amen!
 

 Eventuel dåb – (Se ”Dåb) – Ved dåb læses trosbekendelsen ved dåben

 

 

3. Salme – undlades ved kort gudstjeneste

PRÆDIKEN

Præsten: Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium, som står skrevet hos evangelisten ...

Menigheden synger: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Prædiken

Lovprisning

Kirkebøn

Bekendtgørelser

Apostolsk Velsignelse (menigheden står op)
 

 

4. Salme

Nadver – undlades ved kort gudstjeneste

Præsten: Opløft Jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn! Hellig, Hellig, Hellig er Herren, Gud den almægtige, han, som var, og som er, og som kommer.

Menigheden: Hosianna i det høje.

Præsten: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn.

 

Menigheden synger: O du Guds lam (første vers, salmebogen nr. 439)

Nadverbøn og Fadervor

Indstiftelsesord (menigheden står op)

Nadvergæsterne gå op til nadverbordet

Uddeling af nadvermåltidet (nadvergæsterne knæler)

Bortsendelsesord og fredshilsen

 

 

5. salme: Nadversalme: Jesus Krist, du gav os livet (salmebogen nr. 474)

Kollekt/bøn

Velsignelse (menigheden står op)

Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

  Menigheden synger:
  Amen. Amen. Amen!
 

 

6. Salme

Udgangsbøn

Postludium – menigheden bliver siddende

 

Tilbage