Begravelse

Præludium
 

 

1. Salme
 

 

Læsning:

Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra Himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: Frygt ikke. Jeg ved I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd Jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for Jer til Gallilæa. Der skal I se ham. Nu har jeg sagt Jer det.
Amen!
 

 

Lad os bekende vor kristne tro: (siges - ikke synges!)
-Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans
væsen.

-Vi tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens
skaber.

-Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som
er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint
under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret
til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaren
til Himmels, siddende ved Gud Faders den Almægtiges
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og
døde.

-Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de
helliges samfund, kødets opstandelse og det evige liv.
Amen.
 

 

2. salme
 

 

Tale/prædiken

Velsignelse:
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred!

 

Menigheden svarer Amen, amen, amen. (med orgel)

 

 

3. salme
 

 

Postludium, hvorunder kisten bæres ud

 

 

 

Tilbage