Arrangementer
Nr. Søby sogn  https://sogn.dk/noerresoeby/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af kirkebladet "Sognet".eden sogn  https://sogn.dk/heden/
 
Heden sogn  https://sogn.dk/heden/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af kirkebladet "Sognet".
 

Det gælder for alle arrangementer, at de afholdes under de til den tid gældende Coronarestriktioner. Hold under alle omstændigheder øje med informationer fra kirken. Se dem også på Sogn.dk, på faceboook (Os fra Nr. Søby/Nr. Søby-Heden kirker), i Midtfynsposten og på opslagstavler ved kirkerne og på Trekanten.

 

Damesalon første torsdag i måneden
Arrangementet finder sted i perioden september til og med juni måned, kl. 11.30 - 13.30, i konfirmandstuen, hvor kvinder i alle aldre mødes til frokost, sang og hyggesnak.
Tilmelding senest søndagen inden til Annemette Møller Hansen, tlf.3022326/
annemette-hansen@live.dk 

 

Nørre Søby og omegns Mandegilde første fredag i måneden
Er en social forening for mænd, som samles om fælles interesser den 1. fredag i måneden kl.11.30 - 13.30 i perioden september til og med juni måned.
Mandegildet er åbent for nye medlemmer.
Tilmelding til Torsten Reffstrup Gildemester Telefon 2011516

 

Syng dansk aften i Konfirmandstuen/Sognehuset Nørre Søby.

Torsdag den 3. november kl. 19.30-21.00
Kom
og vær med til en hyggelig  sangaften fyldt med både nye og gamle sange fra den danske sangskat. Vi synger fra højskolesangbogen m.m.
Vi byder en kop kaffe og en småkage undervejs.
Alle er velkomne, men tilmeld jer gerne til Lisbeth Bertelsen på tlf. 26 25 74 91.
 

Alle Helgen
Søndag den 6. november er det Alle Helgens dag, og gudstjenesterne ligger i år kl.17
i Heden og kl. 19 i Nørre Søby.
I kirkerne har vi tradition for at læse navnene højt dem, der er døde og blevet begravet eller bisat i sognet i det forgangne år. Det er en smuk og givende tradition, som vi gerne vil holde fast i. Kom og vær med til at mindes dem, der var, og ikke er her mere.

 

Carl Erik Lundgaard: »Humor og lyst Livets salt«

Historiefortælling med musik, sange, humor og stærke følelser.
Torsdag d. 17. november kl. 19:30 i Sognehuset/Konfirmandstuen i Nørre Søby, ved Carl Erik Lundgaard, der med sin harmonika vil give os musik og historier fra et intenst levet liv.

 

Kom og bind din adventskrans

Den 19. november kl. 10 til 12 inviterer Graveren til julehygge i materialehuset.
Der vil være undervisning i hvordan en krans kan bindes. Vi har 2 kranse til hver, samt gran, og ellers kan I selv tage krans, bånd m.m. med.Der er begrænsning på antal deltagere,
så tilmelding er nødvendig til Ketty Thoustrup nshkirker@mail.dk eller sms 2144 3050 senest den 15. november

 

Opstart Konfirmmandforberedelse
onsdag den 9. november kl. 8-9.30 i Konfirmandstuen/Sognehuset ved Nørre Søby præstegård. Starten på konfirmandforberedelsen markeres ved gudstjenesten søndag den 20. november i Nørre Søby,
hvor alle konfirmander, deres forældre og søskende er særligt velkomne. Efter gudstjenesten er der en lille sammenkomst for konfirmanderne og deres familie med mulighed for en snak med vores præstevikar Svend Faarvang om konfirmationen og forberedelsen.

 

Adventstid er forventningstid og fællesskabets tid, hvilket markeres i begge kirker:
1. søndag i advent, d. 27. november, kl. 14 holdes der advents gudstjeneste Nr. Søby kirke, hvor John Olsen med sin trompet sammen med vores organist Mogens Pedersen vil bidrage til at gøre begyndelsen det nye kirkeår til noget særligt. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet æbleskiver og gløgg i Konfirmandstuen/Sognehuset.
2. søndag i advent, d. 4. december, kl. 14 i Heden Kirke tænder vi det andet lys i adventskransen til gudstjenesten, som igen i år får et ekstra løft, idet Bruno Sanches med sit fine violinspil vil sætte adventsforventningen i musik sammen med vores organist Mogens Pedersen. Efter gudstjenesten samles vi i Graverhuset ved Heden Kirke, hvor menighedsrådet vil sørge for kaffe/ the og kage, som vi kan nyde til hyggelig snak.
Ved begge arrangementer beder vi af hensyn til serveringen  om tilmelding senest et par dage inden til Astrid Holm: 29271215, mail: astridholm@hotmail.com

 

Julekoncert den 15. december kl.19.30 i Nørre Søby
Ole Jørgensen, sanger, korleder og foredragsholder, holder julekoncert for os, og vi skal lytte til
gode klassiske julesange og salmer et enkelt gospelnummer og et par af de nye julesange.

En julekoncert, der har alt det, der skal til, med alle de sange vi kender så godt - og krydres koncerten med dejlige fællessange. Vel mødt til julekoncert og kom i festlig julestemning.

 

Gensyn med Canada

Svend og Birgit Faarvang var præstepar ved Den danske kirke i Vancouver for mere end 30 år siden. I efteråret 2022 fik de mulighed for at komme tilbage som vikarpræstepar et par måneder.

I et foredrag onsdag d. 11. januar kl. 19:30 i Sognehuset/Konfirmandstuen i Nr. Søby vil de fortælle om deres oplevelser i Vancouver 30 år efter deres første ophold der.

Alle er velkomne, men af hensyn til kaffe og brød beder vi venligst om tilmelding til Lisbeth Bertelsen, mobil: 26257491, mail: klb@aarslevnet.dk

 

Kortfilmsfavoritter fra OFF (Odense International Filmfestival)

Onsdag d. 18. januar kl. 19 i Sognehuset/Konfirmandstuen ved Nr. Søby kirke er der filmaften.

Festivalleder Birgitte Weinberger har sammensat en særlig filmpakke til Nr.Søby-Heden. En filmpakke med seks korte film, der består af nogle hendes egne, personlige favoritter, som viser et bredt udsnit af kortfilmens fortræffeligheder. Rigtig god fornøjelse!
P.S
Bemærk tidspunktet for arrangementet: Kl. 19!

 

Salmesangsaften i Heden Kirke

Torsdag den 2. februar kl. 19:30

Vil du nyde genkendelsens glæde ved de kendte salmer og lære nye salmer at kende?

Kom til salmesangsaften, hvor vores dygtige organist Mogens Pedersen og vores præst vil lede os igennem både kendte og ukendte salmer.

Alle er velkomne, men vi beder venligst om
tilmelding senest dagen før til Lisbeth Bertelsen: 26257491/ klb@aarslevnet.dk