Arrangementer
Nr. Søby sogn  https://sogn.dk/noerresoeby/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af kirkebladet "Sognet".eden sogn  https://sogn.dk/heden/
 
Heden sogn  https://sogn.dk/heden/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af kirkebladet "Sognet".
 

Det gælder for alle arrangementer, at de afholdes under de til den tid gældende Coronarestriktioner. Hold under alle omstændigheder øje med informationer fra kirken. Se dem også på Sogn.dk, på faceboook (Os fra Nr. Søby/Nr. Søby-Heden kirker), i Midtfynsposten og på opslagstavler ved kirkerne og på Trekanten.

 

Damesalon første torsdag i måneden
Arrangementet finder sted i perioden september til og med juni måned, kl. 11.30 - 13.30, i konfirmandstuen, hvor kvinder i alle aldre mødes til frokost, sang og hyggesnak. også i Januar og Februar 2023
Tilmelding senest søndagen inden til Annemette Møller Hansen, tlf.3022326/
annemette-hansen@live.dk 

Skærtorsdag er der ikke Damesalon, men Nadvergudstjeneste kl. 11

 

Nørre Søby og omegns Mandegilde første fredag i måneden
Er en social forening for mænd, som samles om fælles interesser den 1. fredag i måneden kl.11.30 - 13.30 i perioden september til og med juni måned.
Mandegildet er åbent for nye medlemmer. også i Januar og Februar 2023
Tilmelding til Torsten Reffstrup Gildemester Telefon 2011516

 

Musikgudstjeneste om Den fortabte Søn
Søndag d. 14. maj kl. 14.00 er der musikgudstjeneste i Nr. Søby Kirke ved Fynbokoret, ledet af Torben Nikolajsen og med organist Flemming Hansen ved orglet. Musikgudstjenesten er samlet omkring fortællingen om Den fortabte Søn

 

2.Pinsedag d.28. maj kl. 11: Friluftsgudstjeneste
v. Ryslinge Sognekirke, Højskolevej 1, 5856, Ryslinge.

Prædikant: Kristian Ditlev Jensen.
I gudstjenesten deltager musikere og et folkekor.
Efter gudstjenesten er der samvær i det grønne. Medbring selv stole, tæpper og medbragt frokost/ kaffekurv. Der er også mulighed for at købe frokost ved pølsevogn!
Interesserede i at medvirke i folkekoret bedes melde sig til korets dirigent,
Ulla Poulsen: 20320152/up1955@gmail.com
Koret øver d.25/5, kl 19-21 i Ryslinge Sognekirke og Sognegård.

 
Sognekomsammen d. 18. juni
Søndag den 18.juni inviterer Menighedsrådet til Sognekomsammen.
Efter en kort gudstjeneste i Nr. Søby Kirke kl. 11.00 fortsætter vi på præstegårdens gårdsplads til hyggeligt samvær. Der vil være grillmad, drikkelse, pandekagebagning, kage, kaffe og the, udendørs spil, samt musikalsk underholdning undervejs. Alle er velkomne, men af hensyn til indkøb beder vi venligst om tilmelding til Lisbeth Bertelsen, klb@aarslevnet.dk, mobil: 26257491. Gerne inden den 11. juni.
 
 
 
 
 
 
 
 

17-04-2023