Arrangementer

 
 
Nr. Søby sogn  https://sogn.dk/noerresoeby/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af kirkebladet "Sognet".
 
Heden sogn  https://sogn.dk/heden/
En nærmere beskrivelse af de enkelte arrangementer kan ses i det aktuelle nummer af kirkebladet "Sognet".
 

Angående de aktiviteter, der er annonceret i Sognet, har vi, siden udkast til Sognebladet blev sendt i trykken, fået den vished, at vi foreløbig må aflyse/udskyde flere planlagte arrangementer p.g.a. Coronasituationen.

Hold under alle omstændigheder øje med informationer fra kirken.

Se dem også på: Sogn.dk, facebook (Os fra Nr. Søby/ Nr. Søby-Heden kirker), Midtfynsposten og på opslagstavler ved kirkerne og Trekanten.

Det gælder for alle arrangementer, at de afholdes under de gældende corona-restriktioner.

 
Foredraget ”Viking – Ran, ild og sværd» med Jeanette Varberg.
Foredraget, - som i samarbejde med Nr. Lyndelse Menighedsråd – skulle have fundet sted i Nr. Søby Kirke den 25. marts, er
udsat til 11.November.2021.
 
Musikarrangement ”Stabat Mater” med Trioro ,
som skulle have fundet sted i Nr, Søby Kirke Palmesøndag, den 28. marts,
er
udsat indtil påsken 2022
 
 

Pga. corona-restriktioner aflyses Damesalonen i Konfirmandstuen i maj og juni, men genoptages den første torsdag i september

 

 
Forsinket fejring af Klokkejubilæum torsdag den 20. maj, kl. 17 i Nr. Søby Kirke.

Vi forsøger atter at gennemføre fejringen af vor gamle kirkeklokkes 550 jubilæum, som måtte udsættes sidste år.
Klokkeekspert Erik Kure fortæller om den gamle klokke og dens historie, herefter hyggeligt samvær med traktement under de former, restriktionerne tillader til den tid.