Arrangementer

Koncert med Renato Martins & Kai Stensgaard duo

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 i Nørre Lyndelse Kirke.

 

 

 

 

 

 

Spiller Renato Martins på udo, drum og cajon, Kai Stensgaard på marimba.

De har sammen skabt et brasiliansk-dansk world/jazz samarbejde mellem musikere med baggrund i brasiliansk musik og klassisk musik.

Deres fælles interesse for jazz og verdensmusik danner grund for dette slagkraftige musikalske møde.

Du venter at finde os vågne den morgen du kommer igen, at ingen af dem, du har elsket, har sløvet din kærlighed hen, men levet i håbet om lyset, bevidste i dagningegyset, at noget kan blive for sent.

(Lars Busk Sørensen, »Du venter at finde os vågne,« 1996, fra »100 salmer«)

 
Gudstjenesten søndag den 31. marts

Til gudstjenesten søndag d. 31. marts kl. 10 får vi besøg af Nr. Lyndelse Koret, som er Nr. Lyndelse kirkes voksenkor.

Koret vil hjælpe os med at synge gudstjenestens salmer og desuden synge en motet, de har forberedt.

Vi glæder os til at have kirkekor med, omend det bare er til låns og for en enkelt dag.


Nørre Lyndelse kirkes kor

 

Religionens renæssance i Rusland
Onsdag d. 6. marts kl. 19.30
 

Leif Davidsen kommer til Nr. Søby kirke
og fortæller om religionens renæssance i Rusland.

Den russisk-ortodokse kirke er i dag en vigtig magtfaktor i Rusland. Kirken støtter varmt præsident Putins såkaldte genrejsning af Rusland og hans forsvar for den russiske verden, som er sproget, kulturen og den ortodokse tro. Den russisk-ortodokse kirkes 1000 årige historie er yderst dramatisk. I 1924 var den så godt som udslettet under Stalin, der dog tillod den at eksistere under skrappe forordninger, fordi han havde brug for dens evne til at appellere til russernes fædrelandskærlighed, da Nazityskland angreb i 1941.

Leif Davidsen fortæller om kirkens dramatiske historie fra dens næsten udslettelse, dens overlevelse i kommunisttiden og frem til religionens renæssance i tiden efter sovjetstatens opløsning i 1991. Med dens aktuelle tætte bånd til Kreml har kirken genvundet sin styrke, velstand og respekt i befolkningen.

Efter foredraget er der rig mulighed for spørgsmål og debat.

 

Friluftsgudstjeneste  i Årslev
Mandag d. 10. juni, 2. pinsedag kl. 14.00
 

Årslev sogn bliver i år vært ved den årlige friluftsgudstjeneste 2. pinsedag i Midtfyn provsti. Gudstjenesten holdes i præstens have, bag ved præsteboligen, Gl. Byvej 28 B. Der medvirker et folkekor, et lokalt børnekor og instrumentalister. Enhver interesseret indbydes til at være med i folkekoret, som øver torsdag d. 6. juni kl. 19-21 i sognehuset i Årslev, Gl. Byvej 28 A. Tilmelding til folkekoret senest d. 27. maj til dirigent Ulla Poulsen, tlf. 2032 0152 eller pr. mail: up1955@gmail. com.

Efter gudstjenesten er der mulighed for samvær i det grønne. Medbring stol eller tæppe og kaffekurv!

I tilfælde af regnvejr holdes gudstjenesten i Årslev kirke, og kaffen kan indtages i sognehuset. Man kan parkere ved Årslev kirke og ved sognehuset.

Bedste hilsner fra Birte Jacobsen

 

Salmesangsgudstjeneste i påsken – kom og vær med
2. påskedag mandag den 22. april
 

I julen prøvede vi som noget nyt salmesangsgudstjenester. Det blev taget godt imod, så vi vil i påsken atter prøve denne anderledes form for gudstjeneste.

Også i påsken har vi mange kendte salmer, som vi bruger til denne højtid, men vi kan ikke nå at synge dem alle til en almindelig gudstjeneste.

Derfor bliver gudstjenesten 2. påskedag i Nr. Søby en salmesangsgudstjeneste, hvor det er gamle (og nye) salmer, der står i centrum. Medlemmer af menigheden eller præsten fortæller om nogle af påskens salmer, der er korte læsninger, og så bliver der ellers lejlighed til at synge nogle af de salmer, der ikke er plads til i de øvrige af påskens højtidsdage.

Hvis der er nogen i sognet, der har lyst til at vælge en påskesalme og fortælle lidt om den til salmesangsgudstjenesten, er man meget velkommen til at henvende sig til præsten, Elisabeth E. Jessen, og foreslå den.

 

Nr. Søby kirke på Kulturdagen
Lørdag d. 25. maj
 

 arrangerer Lokalrådet for Nr. Lyndelse – Nr. Søby og omegn Kulturdag, hvor man kan besøge forskellige institutioner og virksomheder i vores lokalområde fra kl. 10-16.

I Nr. Søby kirke kan man komme på besøg fra kl. 10-13.

Vi vil starte dagen kl. 10 med morgensang og sanglege for børn og deres forældre, og kl. 11 vil vores organist Mogens Pedersen vise orglet frem og fortælle lidt om orgelmusik. Kl. 12 vil der blive lejlighed til at se nærmere på kirken og dens omgivelser.

 
Byfestgudstjeneste
med morgenmad. Søndag d. 2. juni kl. 9 byder Menighedsrådet på kaffe, the og rundstykker i konfirmandstuen inden gudstjenesten i Nr. Søby kirke kl. 10. Efter gudstjenesten kan man fortsætte til Byfesten på sportspladsen og deltage i de mange aktiviteter her for børn og voksne.

 

Sommerudflugt

Lørdag den 15. juni 2019

 

Menighedsrådet vil gerne invitere alle til at deltage i årets sommerudflugt, der i år går til det østfynske område med et besøg på Clay, Danmarks Keramikmuseum i Middelfart, og et besøg i Føns og Husby hos Vita Andreasen, sognepræst ved »De 4 kirker«.

Dagen begynder i konfirmandstuen i Nr. Søby kl. 9.00 med kaffe og rundstykker.

Derpå er der afgang med bussen kl. 10.00 fra Nr. Søby kirke til Clay i Middelfart, hvor vi vil være ved 11-tiden. Museet har meget at byde på af ældre og helt moderne kunsthåndværk inden for keramikkens verden, ligesom både den gamle og den nye museumsbygning i den smukke park ned mod Lillebælt er et besøg værd. Kl. 11:30 står en guide parat, der vil vise os rundt på museet og bl.a. præsentere os for »Skatkammeret«, hvor man kan se et udvalg af de fine stel fra Royal Copenhagen – f.eks. Musselmalet, Mågestellet eller Blåkant – sammen med eksempler på klassisk fajance og stentøj. Efter omvisningen har du mulighed for at gå lidt rundt på egen hånd og udforske de forskellige samlinger. Der er handicapvenlig indgang og gode elevatorforhold.

Fra Clay går turen kl. 12:30 over broen til den gamle Hejse Kro ved Fredericia, hvor vi kl. 13 vil nyde en god middag, inden vi kl. 14.30 atter tager til Fyn, nærmere bestemt Føns kirke, hvor Vita Andreasen vil tage imod os i konfirmandstuen ved Føns Præstegård kl. 15.00. Her vil Vita Andreasen fortælle os om projektet »Kirken på landet« og om sognefælleskabet »De 4 kirker«. Vi har også fået lov til at nyde vores kaffe og kage her, inden vi besøger Husby Kirke. Husby kirke hørte under grevskabet Wedellsborg indtil 1990 og gennemgik en større restaurering i 2006-2007.

Efter at have set Husby kirke vender vi næsen hjemad og er hjemme ved Nr. Søby kirke ca. kl. 17:30-tiden.

Prisen for turen er pr. deltager 150,00 kr., som betales i bussen.

Tilmelding til Lisbeth Bertelsen, tlf. 26257491, mail: klb@aarslevnet.dk

Tilmelding senest d. 5. juni – efter princippet »først til mølle«: når bussen er fuld, er det for sent!